Setkání s výborem České gastroenterologické společnosti ČLS JEP s gastroenterology Ústeckého kraje
Místo konání: Hotel Větruše, Fibichova 392/23, Ústí nad Labem
Termín: 24. 9. 2020 od 16:00 –19:00 hod.

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore,

dovolte mi, abych Vás pozval na setkání s vedením České gastroenterologické společnosti ČLS JEP s gastroenterology z Ústeckého kraje. Rádi bychom Vás informovali o dosavadní činnosti výboru ČGS, novinkách v léčbě a dalším směřování ČGS:
• trendy a rozvoj oboru gastroenterologie
• činnost Sekce ambulantních gastroenterologů
• výsledky KRK v Ústeckém kraji
• péče o pacienty s idiopatickými střevními záněty – Centra biologické léčby v kraji
• gastroenterologie v období pandemie koronavirem
• organizační a kapacitní problémy oboru gastroenterologie v Ústeckém kraji

Naším cílem je, aby toto jednání bylo využito k navázání spolupráce a prohloubení vzájemného dialogu.

Na setkání s ČGS se můžete přihlásit buď prostřednictvím online přihlášky na sympozium ENDO - LIVE X. na webu nebo potvrzením účasti na mailu: pfeiferova.martina@gmail.com. Účast na setkání s ČGS není podmíněna účastí na sympoziu “ENDO LIVE X”. Svou účast prosím potvrďte do 15. 8. 2020

Setkání s ČGS bude pokračovat neformální diskusí a následným rautem, na který jste srdečně zváni.

S pozdravem
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
předseda ČGS ČLS JEP

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016