Podmínky účasti na workshopu

aktualizováno v pondělí 1. listopadu 2021 

zdroj: https://covid.gov.cz/situace/kultura/spolecenske-akce

Veřejné i soukromé společenské akce se mohou konat s limitem účastníků 2000 osob venku a 1000 osob uvnitř. Pokud je na akci přítomno více než 20 osob, musí všichni přítomní starší 12 let při příchodu prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

  • negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin, 
  • negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin,
  • negativní výsledek samotestu absolvovaného na místě, 
  • potvrzení poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, 
  • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Během společenských akcích uvnitř platí povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95) vždy. 

Z výše uvedeného důvodu zdvořile žádáme všechny účastníky Workshopu vlhkého hojení rány vč. partnerů akce, aby při registraci na konferenci doložili splnění jedné z uvedených podmínek, a to papírovou či elektronickou formou. 

Testování formou samotestu absolvovaného na místě je možné pouze při použití testu schváleného Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Organizátor akce tyto testy neposkytuje a na místě nebudou k dispozici. 

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016