Informace


Pořadatel konference: 
Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. 

Odborní garanti:

prim. MUDr. Jiří Laštůvka
MUDr. Jan Mudruňka
Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

MUDr. Jan Kordík
Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

Datum a místo konání:
úterý 10. listopadu 2021 od 9:00 
Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Kredity:
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.
 
Organizační zajištění:
Oddělení konferenční a marketingové podpory Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.


Krajská zdravotní a.s. (c) 2016