Soutěž o nejlepší kazuistiku

Kazuistiky z interních oddělení Krajské zdravotní, a.s.

V rámci konference bude probíhat soutěž o nejlepší kazuistiku, která bude oceněna „Cenou generálního ředitele“ a oceněna částkou 5.000 Kč.Krajská zdravotní a.s. (c) 2016