Informace


Pořadatel konference: 
Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. 

Odborní garanti:
Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
e-mail: eva.herkommerova@kzcr.eu
MUDr. Hana Mrázková, Plicní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
e-mail: hana.mrazkova@kzcr.eu

Datum a místo konání:
22. března 2023 od 9:00 h (registrace od 8:00)
Kinosál Nemocnice Most, o.z.
 
Kredity:

Konference je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Nelékaři obdrží certifikát o účasti.

Organizační a technické zajištění:
Oddělení konferenční a marketingové podpory a Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.


Krajská zdravotní a.s. (c) 2016