Informace


Pořadatel konference:
Oční klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajská zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborný garant:
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednosta Oční kliniky FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Datum a místo konání:
pátek 7. října 2022 
Hotel a Restaurant Větruše v Ústí nad Labem

Kredity:
Konference se koná dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.

Organizační a technické zajištění:
Oddělení konferenční a marketingové podpory a Oddělení multimediální podpory Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:

KONFERENCE JE URČENA VÝHRADNĚ PRO LÉKAŘE A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY.

Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016