Poplatky

Lékaři 350 Kč

Nelékaři 300 Kč

Společnský večer 4.6.2015 250 Kč


Poplatky do termínu 28. 5. 2015:

Lékaři.................................................................. 350,- Kč
Nelékaři ...............................................................300,- Kč
Workshop dne 4. 6. 2015.............................. bez poplatku

Poplatky po termínu 28. 5. 2015 a při registraci na místě:

Lékaři.................................................................. 450,- Kč
Nelékaři ...............................................................400,- Kč
Společenský večer.................................................250,- Kč

Poplatek se vybírá na místě u registrace a v hotovosti. Pořadatele akce a aktivních účastníků se registrační poplatek netýká. Týká se jich však za společenský večer. Účast na společenském večeru je potřeba nahlásit do 28.5.2015.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016