Odborný program

4. června 2015 – čtvrtek – I. blok přednášek

 

15.00 – 15.10 Zahájení - Rybák S., 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, Liehne J., ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (MNUL), Binder T., přednosta Gyn.-por. kliniky FZS UJEP a MNUL

15.10 – 15.30 Perinatologické výsledky Ústeckého kraje v roce 2014 - Gerych P., Gyn.-por. klinika FZS UJEP a MNUL

15.30 – 15.50 Výsledky neonatologické péče v Ústeckém kraji v roce 2014 - Biolek J., Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most

15.50 – 16.00 Přehled sortimentu mléčné kojenecké výživy společnosti HIPP - Wolfová K., Hipp Czech

16.00 – 16.20 Bojíme se nepoznané vrozené vady? - Peschout R., Gyn.-por. oddělení, Nemocnice Jihlava

16.20 – 16. 40 Hemodynamický vývoj srdečních vad- limity druhotrimestrálního kardiologického skríninku - Kašák F., Mrázek J., Jiránek M., Novorozenecké oddělení a Dětská kardiologie MNUL

16.40 – 16.50 Preventivní aspekty časné výživy - Kulhavá K., Nestlé Česko

 

16.50 – 17.10 přestávka na kávu

17.10 – 17.30 Sebereflexe ambulantního gynekologa a porodníka porodními plány - Roztočil A., Gyn.-por. oddělení, Nemocnice Jihlava

17.30 – 17.50 MIRIS, aneb jak fortifikovat - Pánková Hrabáková J., Novorozenecké oddělení MNUL

17.50 – 18.05 Odborné poznatky z mezinárdního sympozia o kojení a laktaci ve Varšavě - Černá M., Ústav pro péči o matku a dítě Praha 

 

18.05 – 18.15 Diskuze

 

16.00 – 19.30 Workshop – resuscitace novorozence - Janec P., Kastlová T., Pánková Hrabáková J., Majerová K., Novorozenecké oddělení MNUL

 

5. června 2015 – pátek – II. blok přednášek

 

09.00 – 09.15 Co bylo nového na XXXII. celostátní konferenci perinatologie a fetomaternální medicíny - Binder T., Gyn.-por. klinika FZS UJEP a MNUL

09.15 – 09.40 Dg. HELLP syndromu ambulantní praxi. Standardní léčba a léčba komplikovaných případů - Šimetka O., Gyn.-por. klinika, FN Ostrava

09.40 – 10.00 Vliv vakuumextrakce na avulzní poranění levátorů - Michalec I., Gyn.-por. klinika, FN Ostrava

10.00 – 10.20 Novorozenec drogově závislé matky - Fišárková B., Novorozenecké oddělení FN Motol v Praze

10.20 – 10.40 Analýza faktorů ovlivňující vedení porodu - Vavřinková B., 1. Česká lékařská společnost, Praha

 

10.40 – 11.00 přestávka na kávu

 

11.00 – 11.20 Užívání návykových látek v Ústeckém kraji - Pánek M., Petrovský E., Novorozenecké oddělení a Psychiatrické oddělení MNUL

11.20 – 11.40 Identifikace odlišností a kvatifikace rizikových faktorů romských rodiček - Binder T., Gyn.-por. klinika FZS UJEP a MNUL

 

11.40 – 12.00 Diskuze a závěr konference


Krajská zdravotní a.s. (c) 2016