Informace

Pořadatel akce:
Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP
Prezident konference:
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. - přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FZS UJEP a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Víceprezident konference a předseda vědecké rady:
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Záštita:
RSDr. Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Organizační zajištění:
Krajská zdravotní, a.s. ve spolupráci se společností ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o.

Bližší informace o akci a příhlášku naleznete na níže uvedených odkazech nebo v sekci ke stažení:
http://www.ortopedicke-centrum.cz/
http://www.ortopedicke-centrum.cz/akce.php


Krajská zdravotní a.s. (c) 2016