Kontakt

Krajská zdravotní, a. s.
Organizační a tiskové oddělení
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
http://www.kzcr.eu

Organizační zajištění:
Ing. Eva Urbanová
email:eva.urbanova@kzcr.eu

ve spolupráci se společností
ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o.
Masarykova 94/209
400 01 Ústí nad Labem
Organizační zajištění:
Projekt manager: Michaela Kolešová
email:kolesova@ortopedicke-centrum.cz

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016