Informace

Pořadatelé konference: 

Gynekologicko-porodnická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborní garanti:
Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
e-mail: tomas.binder@kzcr.eu

MUDr. Ivo Blšťák
primář Gynekologicko-porodnické kliniky FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
e-mail: ivo.blstak@kzcr.eu

Datum a místo konání:
čtvrtek 21. června - pátek 22. června 2018
Hotel Ostrov, Tisá

Kredity:
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.
 
Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016