Informace


Pořadatelé kongresu:
Plicní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. ve spolupráci s OS ČLK a  POUZP. 

Odborný garant - lékařská sekce:
         
MUDr. Pavel Reiterer, primář Plicního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Odborný garant -  nelékařská sekce:
Hana Bobková, vrchní sestra Plicního oddělení Masarykovy nemocncie v Ústí nad Labem, o. z.                                               
                                                                                       
Záštitu nad konferencí převzal:
Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Organizační zajištění, technický servis:
Tiskové a organizační oddělení a Oddělení multimediálních služeb Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016