Odborný program

Odborný program

Lékařská sekce:
Pátek 31. 5. 2013 (9.00 - 12.00 hod, 14.00 - 17.00 hod.)
Sobota 1. 6. 2013 (9.00 - 13.00 hod.)

Tématické okruhy:
 - Diagnostika a léčba plicních onemocnění
 - Nové trendy v diagnostice a léčbě
 - Mezioborová spolupráce v diagnostice a léčbě
 - Kazuistiky
 - Etická problematika v medicíně

Nelékařská sekce:

Pátek 31. 5. 2013 (14.00 - 17.00 hod.)

Tématický okruh:
 - Ošetřovatelská péče o pacienty s plicním onemocněním

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016