Informace

Pořadatel konference:

Gynekologicko-porodnická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborný garant:

doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Datum a místo konání:
23. října 2019 od 15:00 h
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Kredity:
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.

Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016