Skip Navigation Links

Neuro-intensive Care Centre for Children with Specific Problems

Centrum neurointenzivní péče pro děti se specifickými problémy je název projektu, který byl financován z Finančního mechanismu Norska, a realizovaný v Krajské zdravotní, a.s.

Dětská klinika Masarykovy nemocnice je v rámci Krajské zdravotní, a.s. jediným pracovištěm dětského lékařství se statutem kliniky v Ústeckém kraji a má i nadregionální působnost.

Cílem projektu bylo zvýšení kapacity a zlepšení kvality péče o děti se specifickými neurologickými problémy, které jsou zde hospitalizovány zejména po těžkých úrazech a s traumatologickým postižením centrální nervové soustavy.

Výsledkem projektu má být zlepšení prognózy přežití a kvality následného života dětí. Nedílnou součástí takové léčby je rehabilitační péče a psychologická pomoc. Prostředkem k naplnění všech indikátorů projektu je také doplnění vybavení kliniky.

V rámci projektu byly prostřednictvím výběrových řízení nakoupeny monitory vitálních funkcí EEG, ventilátory k umělé plicní ventilaci, přístroje pro bezdotykovou techniku neurochirurgické intervence, lůžka pro resuscitaci a také vybavení psychologické laboratoře.

Dětská klinika Masarykovy nemocnice pro tento účel obdržela prostředky ve výši více než 14 mil. Kč s tím, že 85 % je pokryto z Finančního mechanismu Norska a spoluúčast Krajské zdravotní, a.s. je 15 %. Díky spojení kvalitní techniky a profesionálního zdravotnického týmu se pro dětské pacienty z Ústeckého kraje a okolí otevřely další možnosti léčby.