Publicita projektů ROP Krajské zdravotní, a. s.

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Skip Navigation Links

Rekonstrukce stravovacího provozu

Další etapa rekonstrukce stravovacího provozu v Nemocnici Most zahájena

publikováno: Mostecký deník - str. 9 | autor: Jasnet, spol. s r.o.

Stravovací provoz v Nemocnici Most, o.z. byl v minulosti z důvodu dlouhodobě nedostatečných investičních zdrojů opomíjen a prováděla se zde jen nezbytná údržba zařízení. Proto se tato část zdravotnického zařízení v Mostě dostala do havarijního stavu. Pro Krajskou zdravotní, a.s. se tak jeho rekonstrukce stala naprostou nutností. Zároveň však bylo nezbytné zohlednit potřebu minimalizace omezení provozu.

Kompletní rekonstrukce stravovacího provozu byla rozdělena do pěti etap. První tři etapy již byly ukončeny a proběhla během nich rekonstrukce umývárny nádobí v zaměstnanecké jídelně, varny a také mycí linky pro pacienty.

Čtvrtá a pátá etapa, které byly právě zahájeny, navazují na již realizované úpravy a budou řešit rekonstrukci skladů, přípraven a instalaci vzduchotechniky v prostoru zaměstnanecké jídelny a jejího mycího úseku. Dále bude provedena modernizace povrchů vnitřních stěn a fasády. Výsledky rekonstrukce jistě ocení nejen samotní pracovníci stravovacího provozu, ale i pacienti, lékaři a střední zdravotničtí i nezdravotničtí pracovníci. Pro ty všechny právě rekonstruovaný provoz zajišťuje stravování.

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu Severozápad resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj a jeho hodnota je téměř 35 milionů korun, přičemž Evropská unie se na něm podílí z 85 %.

Krajská zdravotní, a.s. realizací i tohoto projektu plní jedno ze svých předsevzetí, kterým je aktivní využívání dotačních mechanismů a zároveň navazuje na dosavadní úspěchy v získávání finanční podpory svých projektů.

Přiložené soubory

28.04.2010

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
"Vize přestane být snem"