Publicita projektů ROP Krajské zdravotní, a. s.

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Skip Navigation Links

Rekonstrukce stravovacího provozu

Poslední etapa rekonstrukce stravovacího provozu ukončena

publikováno: Mostecký deník | autor: Jasnet, spol. s r.o.

Rekonstrukce stravovacího provozu v Nemocnici Most, o.z., která byla rozdělena do pěti etap a probíhala několik let, se chýlí ke konci. Krajská zdravotní, a.s. přistoupila k tomuto kroku poté, co zastaralé technické zařízení, neuspokojivé strojové vybavení a vzduchotechnika přestávaly splňovat ve své funkčnosti a bezpečnosti platné normy.

V průběhu její realizace byla postupně zrekonstruována mycí linka, varna, poté následovala rekonstrukce skladů, přípraven a instalace vzduchotechniky v prostoru zaměstnanecké jídelny a jejího mycího úseku. Pracovníci stravovacího úseku mají k dispozici i nové strojové vybavení kuchyně. Součástí rekonstrukce byla i modernizace povrchů vnitřních stěn a fasády, včetně fasády hlavního vstupu do lůžkové části nemocnice. Náročnost rekonstrukce celého stravovacího provozu byla ještě ztížena tím, že byla prováděna za plného provozu tak, aby neměla žádný negativní vliv na pacienty a zdravotnický personál.

Cílem rekonstrukce stravovacího provozu je zvýšení kvality poskytovaných služeb s příznivým dopadem nejen na pacienty, ale i na lékaře, střední zdravotnické pracovníky nemocnice a v neposlední řadě na pracovníky stravovacího provozu. Ti se denně starají o zajištění stravování pro cca 1300 pacientů a zaměstnanců nemocnice a musí dodržet dietní systém stravování a všechny hygienické předpisy. Málokdo si uvědomí, kolik úsilí musí zaměstnanci stravovacího provozu vyvinout, než se před pacienta či zaměstnance předloží hotový pokrm. Zavedení nové technologie proto neznamená pouze úsporu energií, ale i ulehčení namáhavé manuální práce zaměstnanců a zvýšení kultury stravování pacientů.

Hodnota projektu, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu Severozápad resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj, je téměř 35 milionů korun, přičemž Evropská unie se na něm podílí z 85 %.

Přiložené soubory

26.05.2011

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
"Vize přestane být snem"