Skip Navigation Links

Centrum robotické chirurgie

Krajskou zdravotní, a. s. navštívil prezident ČR Václav Klaus se svou chotí Livií Klausovou

publikováno: Infolisty č. 11/2011 | autor: Mgr. Josef Rajchert

V úterý 18. 10. 2011 byla naše společnost Krajská zdravotní, a. s. – konkrétně Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. poctěna vzácnou návštěvou. Do prostor krajské nemocnice zavítal prezident České republiky Václav Klaus s chotí Livií Klausovou.
Prezidentský pár na půdě nemocnice přivítal předseda představenstva Mgr. Radek Scherfer. Poté přítomným představili Masarykovu nemocnici náměstek pro zdravotní péči Krajské zdravotní, a. s. MUDr. Jiří Madar spolu s náměstkem pro zdravotní péči Masarykovy nemocnice MUDr. Josefem Liehnem. Vzácnou návštěvu rovněž doprovázela osobně i hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.
Po krátkém úvodu a prezentaci nemocnice se všichni přítomní odebrali do Centra robotické chirurgie KZ, a. s., kde je uvítal primář oddělení MUDr. Jan Schraml. Prezidentský pár jím byl seznámen s chodem a úspěchy Centra robotické chirurgie a také samotným robotickým systémem da Vinci. Prezident České republiky Václav Klaus osobně zasedl za ovládací panel uvedeného robota a vyzkoušel si, jak se s tímto systémem pracuje, samozřejmě bez pacienta. Jako upomínku na svou návštěvu převzal z rukou MUDr. Jana Schramla zarámovaný symbolický operační nástroj robota.
Po prohlídce Centra robotické chirurgie následoval přesun do otevřeného atria nemocnice, kde čekali zástupci vedení společnosti spolu se zaměstnanci, pacienty a návštěvníky nemocnice. Zde probíhala živá diskuze s prezidentem ČR Václavem Klausem, a to nejen na zdravotnická témata.
Nakonec se za celou Krajskou zdravotní, a. s. rozloučili předáním upomínkových předmětů Mgr. Radek Scherfer a MUDr. Jiří Madar. Prezidentský pár dále pokračoval ve svém nabitém programu.


Mgr. Josef Rajchert
redakce Infolistů

Přiložené soubory

01.11.2011

Evropská unieRegionální rada regionu soudržnosti Severozápad