Skip Navigation Links

Centrum robotické chirurgie

ORL operace robotem

publikováno: www.kzcr.eu a IL | autor: MUDr. Karel Sláma jr.

Dne 30. 8. 2012 provedl ORL tým Masarykovy nemocnice v pořadí již několikátou unikátní operaci v oblasti hlavy a krku robotickým systémem da Vinci S HD.

66letému pacientovi odstranili lékaři MUDr. Karel Sláma a MUDr. Roman Neubauer zhoubný nádor v oblasti hrtanu – supraglotis. Díky technologii roboticky asistované chirurgie TORS (Trans Oral Robotic Surgery) mohl být pacientovi odstraněn nádor minimálně invazivním způsobem, který je bez využití robota možný jen klasickým operačním přístupem.

Klasický operační přístup je veden přes zevní krk a je pro operatéry více technicky a časově náročný a pro pacienta představuje větší zátěž.

Díky roboticky asistované chirurgii TORS je možné pacientovi odstranit zhoubný nádor bez zevních řezů. Nástroje, umístěné na robotických ramenech, jsou zavedeny skrze otevřenou dutinu ústní do cílového operačního pole a pomocí telemanipulátoru (konzole) jsou operatérem ovládány „na dálku“. Robotické nástroje velikosti 5 mm využívají mechanismu EndWrist technologie, která byla patentována v USA. Tento mechanismus umožňuje operatérovi pohyb a otáčení nástrojů o 360 stupňů v operačním poli.

K vytvoření přístupu do jinak málo přístupné oblasti hrtanu se používá speciální FK rozvěrač a vysokorozlišovací 3HD kamera.

Operaci přihlížel i kanadský chirurg českého původu M.D. Jiří Horský, který před 20 lety v Masarykově nemocnici představil, jako jeden z prvních chirurgů, metodu laparoskopie v dutině břišní. Ocenil efektivitu robotického přístupu a přirovnal jej k dalšímu, vyššímu stupni laparoskopického přístupu. Roboticky asistované operace na ORL oddělení a odd. hlavy a krku jsou prováděny v rámci Centra roboticky asistované chirurgie Masarykovy nemocnice, KZ, a. s. vedené prim. MUDr. Janem Schramlem od roku 2008. Roboticky asistované operace představují novou a perspektivní technologii 21. století odrážející nezadržitelný technický pokrok také v medicíně.


MUDr. Karel Sláma jr.
oddělení ORL
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Přiložené soubory

16.10.2012

Evropská unieRegionální rada regionu soudržnosti Severozápad