Skip Navigation Links

Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů - Nemocnice Chomutov, o.z.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění a modernizace infrastruktury pro zdravotnictví vybavené novými technologiemi a jejich následné využití pacienty Krajské zdravotní, a.s. při poskytování zdravotní péče a to prostřednictvím doplnění zdravotnického zařízení, přístrojového vybavení a ICT. To výrazně přispěje ke zlepšení poskytovaných služeb především rozšířením možností diagnostických a léčebných postupů v souladu s moderními standardy v oblasti medicíny, snížením čekacích dob, zvýšením úspěšnosti a zkrácením doby nezbytné léčby jednotlivých zdravotních výkonu poskytovaných Krajskou zdravotní, a.s. Dalším cílem projektu je zefektivnění jednotné manažerské nástavby nemocničního informačního systému umožňující kontinuální sledování efektivity a kvality zdravotní péče.

Specifické cíle projektu

  • Zkvalitnění a modernizace jednotek intenzivní péče (JIP) Nemocnice Chomutov, o.z. – oddělení dotčená realizací projektu: ARO, Dětské, Chirurgie, Interna, Neurologie,

  • Zkvalitnění a modernizace přístrojového vybavení na jednotlivých oddělení Nemocnice Chomutov, o.z. – oddělení dotčená realizací projektu: ARO, Operační sály, Interna, Gynekologie, Neurologie,

  • Modernizace logistický a obslužných procesů – posílení síťové infrastruktury o aktivní prvky a single mod optická vlákna,

  • Modernizace logistických a obslužných procesů – dovybavení výpočetní technikou o koncové stanice do míst kde vzrostou nároky na zpracování digitální obrazové informace.

AKTIVITY PROJEKTU

V rámci jednoetapového projektu dojde k realizaci několika souvisejících aktivit.

1. ETAPA

Aktivita 1 – Dovybavení jednotek intenzivní péče (JIP) v souladu s požadavky zdravotních pojišťoven

Aktivita 2 – Přístrojové vybavení pro jednotlivé oddělení Nemocnice Chomutov, o.z.

Aktivita 3 – Informační a telekomunikační technologie (ICT)

Seznam pořízených přístrojů naleznete ZDE.

Evropská unieRegionální rada regionu soudržnosti Severozápad