Skip Navigation Links

Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů - Nemocnice Most, o.z.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění a modernizace infrastruktury pro zdravotnictví vybavené novými technologiemi a jejich následné využití pacienty Krajské zdravotní, a.s. při poskytování zdravotní péče a to prostřednictvím doplnění zdravotnického zařízení, přístrojového vybavení a ICT. To výrazně přispěje ke zlepšení poskytovaných služeb především rozšířením možností diagnostických a léčebných postupu v souladu s moderními standardy v oblasti medicíny, snížením čekacích dob, zvýšením úspěšnosti a zkrácením doby nezbytné léčby jednotlivých zdravotních výkonu poskytovaných Krajskou zdravotní, a.s. Dalším cílem projektu je zefektivnění jednotné manažerské nástavby nemocničního informačního systému umožňující kontinuální sledování efektivity a kvality zdravotní péče.

Specifické cíle projektu

  • Zkvalitnění a modernizace jednotek intenzivní péče (JIP)

  • Obnova přístrojového vybavení nemocnice moderním zařízení a zlepšení zdravotnické péče o pacienty nemocnice

  • Podpora nového zařízení moderními informačními technologiemi, pro kvalitní a rychlou komunikace mezi jednotlivými odděleními

Seznam pořízených přístrojů naleznete ZDE.

Evropská unieRegionální rada regionu soudržnosti Severozápad