Informace

Počet míst je limitován - kapacita 100 míst !!!


Pořadatelem XXIV. jarního ústeckého sympózia je
Gastroenterologické oddělení, KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Odborný garant
prim. MUDr. Jiří Stehlík, Gastroenterologické odd., MNUL

Organizační zajištění
Sekretariát Gastroenterologického odd., MNUL

Technický servis sympózia
Multimediální středisko Krajské zdravotní, a.s.

Výstava partnenů
Součástí sympózia bude výstava farmaceutických, přístrojových a jiných společností, působící v oblasti gastroenterologie.
Aktuální seznam vystavovatelů

Kredity
Kongres bude zařazen do kreditního systému ČLK pro lékaře
Počet získaných kreditů bude uveden na Potvrzení o účasti.
Pro nelékaře bude vystaveno potvrzení o účasti.

Doprava z hotelů do místa konání sympózia nebude zajišťována.

Další informace:

Areál Masarykovy nemocnice najdete v městské části Severní Terasa, ul. Sociální péče GPS: 50°40'49.538"N, 14°1'20.706"E
Centrum vzdělávání se nachází v budově B (s heliportem) – 5. patro 

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016