Informace

Pořadatel konference: 
Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pořádá III. Ústecký hematologický den.

Odborný garant:
prim. MUDr. Jana Ullrychová, Oddělení klinické hematologie
Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 
e-mail: jana.ullrychova@kzcr.eu

Datum a místo konání:
úterý 9. dubna 2019
Hotel & Restaurant Větruše v Ústí nad Labem 

Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Kredity:
Konference je zařazena do akcí kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře. Nelékaři obdrží certifikát o účasti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016