Informace

Pořadatelé konference:
Oční klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajská zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pořádá konferenci XXVIII. Ústecký oftalmologický den.

Odborný garant:
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Datum a místo konání:
pátek 20. října 2017
Krajský úřad Ústeckého kraje v Ústí nad Labem

Kredity:
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře i nelékaře.

Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.


Krajská zdravotní a.s. (c) 2016