Informace

Pořadatel konference: 
Radiologická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborní garanti:
MUDr. Filip Cihlář, Ph.D. a MUDr. Milouš Derner,
Radiologická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 

Datum a místo konání:
středa 10. dubna 2019, od 9:30 h
Hotel & Restaurant Větruše v Ústí nad Labem

Kredity:
Konference je zařazena do akcí kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.

Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016