Informace

Akce se připravuje.

INTERNATIONAL COLLEGE OF SURGEONS a Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pořádají ve spolupráci s OS ČLK a POUZP pod záštitou RSDr. Stanislava Rybáka, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje 22. česko-japonské chirurgické sympozium. Satelitní součást JUBILEJNÍHO SVĚTOVÉHO CHIRUGICKÉHO KONGRESU PŘI PŘÍLEŽITOSTI 80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ICS (Praha a Plzeň, Česká republika, 9. až 12. září 2015)

Kongres je současně 29. kongresem Evropské kontinentální federace ICS

ODBORNÍ GARANTI

prof. Adel F. Ramzy, FICS, emeritní president ICS (2013 – 2014)

prof. Ken Takasaki, FICS, viceprezident ICS

prof. MUDr. Karel Novák, DrSc., FICS, prezident české národní sekce ICS

MUDr. Martin Sauer, FICS, primář Chirurgického oddělení MNUL

 

KREDITY

Akce je ohodnocena kredity od POUZP dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a od ČLK dle Stavovského

předpisu ČLK č. 16.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016