Informace

Pořadatel konference: 
Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Odborný garant:
prim. MUDr. Jan Rejholec, Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
e-mail: jan.rejholec@kzcr.eu

Datum a místo konání:
27. - 28. května 2019
zámek Děčín

Kredity:
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře, nelékaři obdrží potvrzení o účasti na konferenci.

Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016