Konference centrálních operačních sálů a sterilizace

6. června 2024 - 7. června 2024

Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem


Přihlášky k účasti zasílejte prosím přes záložku "Přihlášky"
Přihlášky k aktivní účasti zasílejte prosím nejpozději do 14. 4. 2024, přihlášky k pasivní účasti do 29. 5. 2024.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016