Informace

Akce probíhá pod záštitou Oldřicha Bubeníčka,hejtmana Ústeckého kraje. 
Konferenci pořádá Krajská zdravotní, a. s., ve spolupráci s Ústeckým krajem.

ODBORNÝ GARANT AKCE:
Marcela Šárová, hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Akce je určena nelékařským zdravotním profesím dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. Byla podána žádost o kreditní hodnocení akce.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016