XXV. ústecké sympozium „ENDO LIVE X.“

12. dubna 2022

Kampus Univerzity J. E. Purkyně

Jsme rádi, že Vás na ústeckém sympozium ENDO LIVE můžeme poprvé přivítat v příjemném a moderním prostředí Kampusu Univerzity J. E. Purkyně. 

Kampus je původní nemocniční komplex, který byl náročnou a nákladnou přestavbou přebudován na multifunkční centrum s aulami a velkými přednáškovými místnostmi se zázemím využitelným jako konferenční prostory. 

Nachází v centru města Ústí nad Labem na adrese Pasteurova 3544/1.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016