Informace

Pořadatel semináře
Gastroenterologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Termín a místo konání
4. 10. 2022 od 14:00
Hotel & Restaurant Větruše Ústí nad Labem 

Odborný garant semináře
prim. MUDr. Jiří Stehlík, Gastroenterologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
e-mail: jiri.stehlik@kzcr.eu

Organizační a technické zajištění
Oddělení konferenční a marketingové podpory a Oddělení multimediální podpory Krajské zdravotní, a.s.

Kredity
Seminář je zařazen do kreditního systému ČLK pro lékaře. 

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016