Informace


Pořadatel konference: 
Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborný garant:
prim. MUDr. Jana Ullrychová, Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
e-mail: jana.ullrychova@kzcr.eu

Datum a místo konání:
27. 4. 2023
Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

Organizační a technické zajištění:
Oddělení konferenční a marketingové podpory a Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Kredity:
Konference je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Nelékaři obdrží certifikát o účasti.

Záštitu nad konferencí převzala Česká hematologická společnost ČLS JEP.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016