Informace

Pořadatelé konference:
Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
Akce se koná pod záštitou pana Jaroslava Hroudy, primátora Statutárního město Děčín a Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a.s.

Odborní garanti:
prim. MUDr. Daniela Kallmünzerová a MUDr. Antonín Novák, Interní oddělení Krajské zdravotní - Nemocnice Děčín, o.z.

Datum a místo konání:
čtvrtek 3. října 2019
zámek Děčín

Kredity:
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře. Nelékaři obdrží certifikát o účasti.

Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016