Setkání ranhojiček Krajské zdravotní, a.s.

16. března 2022

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Akce je určena pouze pro absolventy certifikovaného kurzu Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty z řad zaměstnanců Krajské zdravotní, a.s., za účelem sjednocení léčebných postupů hojení rány.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016