Následná péče
o předčasně narozené děti

5. dubna 2016

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., v areálu Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z., budova B, 5. podlaží, posluchárna č. III.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016