26. Ústecký pediatrický den

14. března 2020

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

V souvislosti s nařízením vlády ČR dne 10. 3. 2020 týkající se zákazu pořádání kulturních, sportovních i společenských akcí s počtem nad 100 osob je konference zrušena. 

Těšíme se na setkání s Vámi na dalším ročníku Ústeckého pediatrického dne v roce 2021.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016