27. Ústecký pediatrický den

1. dubna 2023

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem


Záštitu nad konferencí převzala Česká pediatrická společnost ČLS JEP.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016