Informace


Pořadatel workshopu:
Centrum POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE Kliniky anesteziologie, perioperační medicíny a resuscitace Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

Odborný garant:
doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.
Kliniky anesteziologie, perioperační medicíny a resuscitace FZS UJEP a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Datum a místo konání:
středa 1. 12.  2021 od 9:00 h (registrace od 8:30 h)
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Přihlášky:
Přihlášky k účasti e-mailem na helena.luzumova@kzcr.eu nejpozději do 21. 11. 2021.
V přihlášce uveďte prosím jméno, evidenční číslo lékaře u ČLK, telefon, e-mail, oddělení a nemocnici/pracoviště, kde působíte. 

Kapacita je omezená počtem 20 účastníků.

Účastnický poplatek:
Přednášející a zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku
Ostatní účastníci: 3.500 Kč vč. DPH

Účastnický poplatek uhraďte prosím nejpozději do 22. 11. 2021 na účet č. 216686400/0300, VS 116000146, poznámka pro příjemce: jméno a příjmení účastníka/ů. 

Při registraci předložte doklad o zaplacení.

Organizační a technické zajištění:
Oddělení konferenční a marketingové podpory a Středisko multimediální podpory Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Občerstvení je zajištěno po celou dobu konání workshopu.

V rámci workshopu dodržujte prosím veškerá platná protiepidemiologická opatření. 

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016