Informace


Pořadatel konference: 
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. 

Odborný garant:
Mgr. Šárka Gregušová, hlavní sestra Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Datum a místo konání:
10. 5. 2023
Kinosál Nemocnice Most

Organizační a technické zajištění:
Oddělení konferenční a marketingové podpory a Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Poplatky:
Konference je bez poplatku.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016