Publicita projektů ROP Krajské zdravotní, a. s.

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Skip Navigation Links

Rekonstrukce stravovacího provozu

Krajská zdravotní, a. s. slavnostně otevře zrekonstruovaný stravovací provoz

publikováno: www.kzcr.eu | autor: Jiří Vondra

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. pořádá slavnostní otevření zrekonstruovaného stravovacího provozu. Cílem této akce bylo odstranění zastaralého a opotřebeného technického zařízení. Zavedení nové technologie znamená úsporu energií, ulehčení namáhavé manuální práce zaměstnanců a zvýšení kultury stravování pacientů i personálu nemocnice.

Celá rekonstrukce byla rozdělena do pěti etap a probíhala několik let. Čtvrtá a pátá etapa rekonstrukce stravovacího provozu byla z 85% hrazena z prostředků Evropské unie.

Hodnota projektu, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad a podporován Evropským fondem pro regionální rozvoj, je téměř 35 milionů korun.

Akce proběhne 20. června 2011 od 14:00 hodin,
v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Most, o. z., budově monobloku – C, salónku č. 3, J. E. Purkyně 270, 434 64, Most
Akce proběhne za účasti hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové, Ing. Petra Bendy, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Eduarda Reichelta, ředitele Krajské zdravotní, a. s. a dalších členů managementu Krajské zdravotní, a. s. a hostů.

Přiložené soubory

17.06.2011

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
"Vize přestane být snem"