Publicita projektů ROP Krajské zdravotní, a. s.

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Skip Navigation Links

Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech

Realizace projektu ukončena

publikováno: Infolisty č. 6/2012 | autor: Jasnet, spol. s r.o.

Posledním květnovým dnem byla ukončena realizace projektu „Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech“. Mimořádně náročný a rozsahem unikátní projekt komplexním způsobem řeší evidenci všech procesů na sterilizaci a operačních sálech, umožňuje spojit spotřebu materiálu s konkrétním pacientem i kontrolu nástrojů a optimalizaci jejich technického stavu.

Před zahájením projektu byly nemocnice KZ, a. s., zejména v operačních oborech, různě vybavené chirurgickými nástroji jak z hlediska stáří, tak i rozdílného technického stavu. V rámci jednotlivých nemocnic byly uplatňovány různé systémy oběhu operačních nástrojů, týkající se nejen vlastní technické péče o tyto nástroje, ale i rozdílných postupů z hlediska ekonomicko-organizačního.

Aby byla maximálním způsobem zajištěna stejná úroveň procesů v oblasti evidence, operativy a sterilizace, rozhodla se Krajská zdravotní, a. s. sjednotit tyto procesy ve všech svých odštěpných závodech. V první fázi měl být projekt realizován v ústecké Masarykově nemocnici a následně ve druhé etapě pak ve zbývajících čtyřech nemocnicích - v Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově. V průběhu však došlo ke změně postupu a jednotlivé součásti byly paralelně nasazovány ve všech odštěpných závodech.

Na trhu byla k dispozici dílčí řešení pro jednotlivé úseky v rámci operačního procesu, avšak v našem případě bylo cílem, aby aplikované softwarové řešení pojalo operační proces komplexně, tedy od naplánování operace až po sterilizaci nástrojů. Evidovány jsou nejen přístroje, nástroje a materiál, ale také personál, díky čemuž lze vytvářet i kompletní perioperační protokoly. Při zavádění nového systému bylo třeba zohlednit nutnost komunikace nasazeného software s dalšími programy používanými lékaři, zdravotníky i programy ekonomicko-manažerskými. S ohledem na mimořádný rozsah a komplexnost je projekt unikátní i v rámci republiky.

Projekt nezahrnoval pouze nasazení popsaného softwarového řešení, ale také vybavení operačních sálů a centrálních sterilizací novým zařízením (vozíky, kontejnery, čtečky, PC sestavy…), došlo ke standardizaci operačních sít a na základě dlouhodobé evidence dojde k optimalizaci počtu a druhů nástrojů.

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu Severozápad, resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj a jeho hodnota přesahuje 55 milionů korun, přičemž Evropská unie se na něm podílí z 85 %.

Přiložené soubory

04.06.2012

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
"Vize přestane být snem"