Publicita projektů ROP Krajské zdravotní, a. s.

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Skip Navigation Links

Rekonstrukce stravovacího provozu

Slavnostní otevření stravovacího provozu mostecké nemocnice

publikováno: www.kzcr.eu | autor: Jiří Vondra, Jasnet

Krajská zdravotní, a. s. včera (20. 6. 2011) slavnostně otevřela zrekonstruovaný stravovací provoz mostecké nemocnice, která je jedním z pěti odštěpných závodů společnosti. Mostecká nemocnice tak získala plně zrekonstruované pracoviště, které slouží k zajištění stravování pacientů a zaměstnanců nemocnice. Výrazné změny zaznamenaly prakticky veškeré prostory a významně se zvýšil komfort jak pro strávníky, tak i zaměstnance provozu.

Prostory stravovacího provozu dlouhodobě přestávaly ve své funkčnosti a bezpečnosti splňovat platné normy. Neuspokojivé bylo i technické zařízení i strojové vybavení. Proto byla před několika lety započata rozsáhlá rekonstrukce, která byla rozdělena do pěti etap.

V první etapě byla zrekonstruována umývárna nádobí v zaměstnanecké jídelně a byla nezbytnou přípravou na II. a III. etapu rekonstrukce. Obě tyto etapy probíhaly současně a zahrnovaly rekonstrukci varny a mycí linky pro pacienty. Závěrečná IV. a V. etapa řešila rekonstrukci skladů, přípraven, instalaci vzduchotechniky v prostoru zaměstnanecké jídelny a jejího mycího úseku, rekonstrukce výtahu a také vybavení novým technologickým zařízením. Obě tyto etapy byly realizovány v rámci úspěšně schváleného projektu „Rekonstrukce stravovacího provozu“, který podala Krajská zdravotní v rámci 5. výzvy ROP Severozápad pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Akce proběhla za účasti Ing. Petra Bendy, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Eduarda Reichelta, ředitele Krajské zdravotní, a. s. a dalších členů managementu Krajské zdravotní, a. s. a hostů, mezi které patřil také předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a poslanec PSP ČR Ing. Jiří Šulc a zástupci Ústeckého kraje Bc. Jana Ryšánková a Ing. Petr Jakubec. Projekt podrobně představil Zdeněk Hába, vedoucí odboru zajištění služeb Krajské zdravotní, a. s., zrekonstruovanými prostory přítomné provedla Jana Markovičová, vedoucí oddělení léčebné výživy a stravování Nemocnice Most, o. z.

Slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor bylo spíše symbolického charakteru, neboť rekonstrukce probíhala za plného provozu tak, aby pacienti probíhající práce nezaznamenali. Stravování personálu také nebylo přerušeno, jen se ze zaměstnanecké jídelny přesunulo do náhradních prostor.

Hodnota projektu, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu Severozápad, resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj, je téměř 35 milionů korun, přičemž Evropská unie se na něm podílí z 85 %.

Přiložené soubory

21.06.2011

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
"Vize přestane být snem"