Publicita projektů ROP Krajské zdravotní, a. s.

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Modernizace zdravotnických technologií nemocnic Krajské zdravotní

Tiskové zprávy

Prozatím nejsou žádné tiskové zprávy k dispozici.

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
"Vize přestane být snem"