Přihlášky a registrace


PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI - důležitá data:

Přihlášení k aktivní účasti vč. abstrakt: do 30. 6. 2019

Přihlášení k pasivní účasti: do 15. 10. 2019


Online přihláška: zde

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016