Informace

Akce se připravuje.

Oddělení funkčního vyšetřování Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pořádá celostátní odbornou konferenci pro lékaře „O funkčním vyšetřování plic“.


Záštita
MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 

Pořadatelé konference:
Oddělení funkčního vyšetřování Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Akce bude ohodnocena kreditními body.

Odborný garant:
MUDr. Jarmila Fišerová, primářka Oddělení funkčního vyšetřování KZ, a. s. - MNUL, o. z.

Organizační zajištění, technický servis:
Organizační a tiskové oddělení Krajské zdravotní, a. s. a multimediální tým OVVDV KZ, a. s.


Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.  

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016