Interní oddělení

Umístění: Budova: D, sekce A, B a C, 

Interní oddělení - lůžková část:                        sekce A, 1. NP
Interní oddělení - vyšetřovny + administrativa: sekce B, 1. NP + 2. NP
Interní oddělení - lůžková část:                        sekce C, 1. NP 
Komplement, interní oddělení JIP, AAJ:                          1. NP 
 
Interní oddělení je tvořeno 3 částmi:
  1. úsekem akutní péče, který tvoří příjmová ambulance, jednotka intenzivní péče (JIP) antiarytmická jednotka (AJJ) a konziliární služba;
  2. oddělením standardních lůžek - stanice A, B;
  3. ambulantní pracoviště, která v současnosti poskytují péči v oboru kardiologie a gastroenterologie. Rozsah v této oblasti je dán odbornými možnostmi oddělení a potřebou pokrytí odborné ambulantní péče ve spádu.

Lůžková kapacita: JIP - 18 lůžek, AAJ - 4 lůžka, standardní oddělení - 2 stanice po 25 lůžkách.

Příjmová ambulance kontakt

Tel.:
+420 474 447 474

Primář

MUDr. Stanislav Adamec

Tel.:
+420 474 447 468
Email:

Zástupce primáře a vedoucí lékař JIP

MUDr. Petr Ježil

Tel.:
+420 474 447 464
Email:

Vrchní sestra

Mgr. Jitka Nováková

Tel.:
+420 474 447 461
Email:

Sekretariát

Petra Dosedělová

Tel.:
+420 474 447 476
Email:

Staniční sestra JIP, AAJ

Bc. Iveta Kopolovičová

Tel.:
+420 474 447 561
Email:

Staniční sestra - stanice A

Bc. Vlaďka Zavřelová, DiS.

Tel.:
+420 474 447 435
Email:

Staniční sestra - stanice B

Monika Dubská

Tel.:
+420 474 447 469
Email:

Popis a výkony oddělení

Vnitřní lékařství je základní medicínský obor, který léčí pacienty s onemocněním vnitřních orgánů. Léčba probíhá zpravidla konzervativně, bez chirurgického zákroku.
 
Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. poskytuje základní diagnostickou a terapeutickou činnost v oboru vnitřního lékařství a nadregionální diagnostickou a terapeutickou činnost v podoboru kardiologie se zaměřením na diagnostiku a léčbu srdečního selhání, arytmologii včetně kardiostimulace.
 
Spektrum poskytovaných služeb by se dalo rozdělit do oblastí:

1) Ambulantní péče
- poskytujeme péči pro pacienty, kteří jsou léčeni a sledování ambulantní formou. Spektrum ambulancí: kardiologická, lipidová, gastroenterologická (jejich zaměření je uvedeno v sekci ambulancí).

2) Standardní péče
- poskytujeme péči pro pacienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci na standardním lůžku. Standardní pokoje jsou dvojlůžkové nebo trojlůžkové, vybavené standardním lůžkem, stolkem, signalizačním zařízením, každé lůžko má centrální rozvod kyslíku. Samostatné sociální zařízení je společné vždy pro dva pokoje. Jsme schopni ve spolupráci s laboratořemi provést širokou škálu vyšetření od fyzikálního vyšetření, kompletních odběrů biochemických, hematologických, serologických, histologických, kultivačních až po metody neinvazivních či invazivních vyšetření - příkladem u pacientů s chorobami oběhového systému - EKG, Holterovo monitorování, ergometre, u pacientů s chorobami trávící ústrojí - sigmoideoskopie, fibroskopie, rektoskopie, kolonoskopie, biopsie jater.

3) Intenzivní péče - specializovaná péče u pacientů, jejichž stav intenzivní péči vyžaduje. Lůžka jsou vybavena monitorovacím systémem, inf. pumpami a injektomaty, dále pak dalšími přístroji důležitými k podpoře a obnově vitálních funkcí - defirilátory vč. bifázického, plicními ventilátory vč. zvlhčovače, enterální pumpy, zevního kardiostimulátoru apod.
Dispečink sester je polootevřeného typu se skleněnou čelní stěnou, je vybaven komunikačním systémem, centrálami monitorovacího systému a výpočetní technikou, klimatizací. Součástí je sálek pro invazivní výkony, kde se provádí ve spolupráci s chirurgickými lékaři kardiostimulace. Sálek je vybaven C ramenem, operačním stolem s kompletním příslušenstvím, diagnostickým EKG kompletem a kardiostimulační technikou. Příkladem léčebných metod JIP jsou elektrické kardioverze, stimulační techniky - implantace trvalé a dočasné kardiostimulace (prováděné u nás od roku 1989). Při potřebě invazivní terapie u pacientů s akutními koronárními syndromy využíváme Oddělení invazivní kardiologie Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z. V některých specifických případech úzce spolupracujeme s klinikami IKEM a Nemocnice Na Homolce.

4) Antiarytmická jednotka - zde jsou umístěni především pacienti, u kterých je nutná telemetrická monitorace.
Péči poskytují lékaři a sestry specialistky, kteří svým vzděláním, následnými atestacemi a specializacemi splňují dané zákonné normy.
 
Od roku 2009 získalo Interní oddělení Nemocnice Chomutov, o.z., souhlasné stanovisko MZ ČR ve věci žádosti o udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu pro odbornost Vnitřní lékařství.

Nadstandardní služby

Dle Vašeho přání Vám můžeme nabídnout hospitalizaci s možností uložení na nadstandardní pokoj. V rámci našeho oddělení máme k dispozici celkem 4 nadstandardní pokoje. Pokoje jsou vybaveny nábytkem vyrobeným na zakázku, barevným televizorem, radiomagmetofonem, lednicí, rychlovarnou konvicí, samostatným sociálním zařízením - cena dle platného ceníku.  
Rezervaci nadstandardního pokoje si můžete předem domluvit na příjmové interní ambulanci - tel.: +420 474 447 474. Vyúčtování se provádí na konci hospitalizace, před propuštěním, kdy je pacientovi vystaven účet za pobyt na pokoji. Účet můžete hradit hotově u sekretářky Interního oddělení nebo bankovním převodem.
 
Výběr stravy:
Pokud v rámci Vašeho onemocnění nejste omezeni dietní stravou a ošetřující lékař souhlasí, můžete využít nabídky výběru jídel. Tuto službu si dohodnete přímo při Vaší hospitalizaci s personálem oddělení, kde budete hospitalizován, není třeba předem objednávat. Cena za možnost výběru činí 25 Kč /den.
V nemocnici jsou  k dispozici též nutriční terapeutky, které se ve spolupráci s ošetřujícím lékařem mohou podílet na tvorbě Vašeho jídelníčku, včetně poradenství.

Informace pro veřejnost

Doporučená návštěvní doba: denně od 14:00 - 17:00 hod., mimo tuto dobu po domluvě s ošetřujícím lékařem. 
Podávání informací o zdravotním stavu pacientů: každý všední den v době doporučené návštěvní doby, po ohlášení u službu konající sestry, která následně zajistí rozhovor s lékařem.
Informace o stavu pacientů jsou podávány telefonicky pouze na základě vyřčení hesla, které si pacient a jeho rodina může určit při příjmu.

Pacienti na interní oddělení jsou přijímáni plánovaně či akutně (neplánovaně). K plánovanému příjmu se dostavte v hodinu, která Vám byla sdělena odesílajícím lékařem, zpravidla to bývá v ranních či brzkých dopoledních hodinách. S sebou vezměte doporučení od odesílajícího lékaře, event. výsledky ambulantně provedených vyšetření či další související lékařské zprávy, občanský průkaz a průkaz pojištěnce. Je důležité, aby pacient věděl, či ve zprávě měl zaznamenáno, jaké léky užívá či jiná důležitá upozornění.
 
Současně si pacient sebou přináší věci osobní hygieny, věci na převlečení, přezůvky. Zanechte doma větší obnosy peněz, cennosti, ostatní doklady, které nezbytně nepotřebujete. Pokud žádáte při hospitalizaci vystavit potvrzení o pracovní neschopnosti, bude Vám tato na požádání vystavena u sekretářky oddělení.
 
Další informace Vám poskytne Váš ošetřující lékař či staniční sestra příslušného oddělení.
Informace k některým přípravám na invazivní vyšetření:  

Prosím, čekejte