Prostory VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU

Představení prostor VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU - Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., budova B, 5. patro

Krajská zdravotní, a. s. - výzkumná organizace MŠMT ČR


Název výzkumné organizace  - Krajská zdravotní, a. s.


Sociální péče 3316/12a, 400 11  Ústí nad Labem

Hlavní cíl činnosti:
provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum a experimentální vývoj a veřejně šířit výsledky těchto činností výukou a publikováním.

Datum zápisu:  9. 7. 2020

Více


AKTUÁLNÍ PLÁN KONFERENCÍ

Nové trendy ve zdravotnických vědách 2021

21. 10. 2021

Kampus UJEP, budova MFC, Pasteurova 1, Ústí nad Labem

Internistický den Ústeckého kraje

10. 11. 2021

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Workshop vlhkého hojení rány 2021

11. 11. 2021

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

14. Mostecký pediatrický den

25. 11. 2021

Benedikt Most

Krajský traumatologický seminář

3. 12. 2021

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem 2021

7. 12. 2021

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

KONTAKTY na pracovníky zajišťující další vzdělávání lékařů a nelékařů

Ing. Mgr. Vlasta Kašparová
vedoucí VIKZ
tel.: +420 477 117 960
e-mail: vlasta.kasparova@kzcr.eu


pracoviště pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.

Mgr. Ludmila Šubrtová
akreditace lékařských oborů
tel.: +420 477 112 050
e-mail: ludmila.subrtova@kzcr.eu

Katrin Machová
agenda lékařů, smlouvy, studenti
tel.: +420 477 114 119
e-mail: katrin.machova@kzcr.eu 

Eva Nápravníková
agenda nelékařů, akreditace nelékařských oborů, školicí akce, rezervace učeben
tel.: +420 477 114 120
e-mail: eva.napravnikova@kzcr.eu

Ing. Andrea Černá
agenda rezidenčních míst, akreditace lékařských oborů
tel.: +420 477 114 127
e-mail: andrea.cerna@kzcr.eu

 

pracoviště pro Nemocnici Děčín, o.z.

Ludmila Hyklová
tel.: +420 412 705 215
e-mail: ludmila.hyklova@kzcr.eu

 

pracoviště pro Nemocnici Chomutov, o.z.

Ivana Schainerová
tel.: +420 731 132 688
e-mail: ivana.schainerova@kzcr.eu

 

pracoviště pro Nemocnici Most, o.z.

Ivana Schainerová
tel.: +420 478 032 403
e-mail: ivana.schainerova@kzcr.eu

 

pracoviště pro Nemocnici Teplice, o.z.

Ing. Jitka Pitínová
tel.: +420 417 519 224
e-mail: jitka.pitinova@kzcr.eu

KONTAKTY

na pracovníky Střediska multimediální podpory

Michal Vodák, vedoucí střediska
tel.: +420 477 117 922
e-mail: michal.vodak@kzcr.eu

Pavel Pečiva, referent - AV specialista
tel.: +420 477 117 921
e-mail: pavel.peciva@kzcr.eu

Lukáš Vajc, referent - fotograf
tel.: +420 477 117 926
e-mail: lukas.vajc@kzcr.eu

KONTAKTY

na pracovníky Střediska lékařské knihovny

Ing. Andrea Černá
Zmocněná vedoucí střediska
tel.: +420 477 114 127, mobil: 603 557 919

e-mail: andrea.cerna@kzcr.eu

Centrální knihovna Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

Vlastimila Vlachá
knihovnice (katalogizace fondu, výpůjční protokol)
tel.: +420 477 112 053
e-mail: vlastimila.vlacha@kzcr.eu

Lenka Navrátilová
knihovnice (koordinátorka výpůjčních a studentských služeb, AKS-MEDVIK - Časopisy), rešeršní služby pro nelékaře a studenty
tel.: +420 477 112 051
e-mail: lenka.navratilova@kzcr.eu

 

Dílčí knihovna Nemocnice Most, o. z.

Sandra Múdrá
knihovnice (AKS-MEDVIK akvizice knih, rešeršní a internetové služby,
výpůjční protokol)
tel.: +420 478 032 320
e-mail: sandra.mudra@kzcr.eu

  

Dílčí knihovna Nemocnice Děčín, o. z.

Ludmila Hyklová
knihovnice (rešeršní služby, výpůjční protokol)
tel.: +420 412 705 215
e-mail: ludmila.hyklova@kzcr.eu

 

Další výdejní místa lékařské knihovny

Podatelna Nemocnice Teplice, o. z.

Podatelna Nemocnice Chomutov, o. z.

 

Prosím, čekejte