Informace o učebnách

Všechny učebny jsou standardně vybaveny PC a dataprojektory, v učebnách č. 3 a č. 4 jsou pak k dispozici i mikrofony a další projekční technika, je možnost do nich přenášet živé video např. z operačních sálů a je možné tyto učebny propojit.

K dispozici je PC učebna, kde je k dispozici 10 PC pro výuku či workshopy.

V roce 2016 vznikla ve studovně Lékařské knihovny učebna č. 6, která je k dispozici i jako zasedací místnost VIKZ.


Anesteziologicko-resuscitační oddělení pořádá kurzy resuscitace

V roce 2019 pořádá anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Chomutov, o. z. kurzy resuscitace.

Informace pro studenty na praxi v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Ubytování

Studenti lékařských fakult a lékaři, kteří vykonávají v MNUL praxi mohou využít ubytovací kapacity vysokoškolských kolejí UJEP. Koleje jsou dostupné MHD, případně v docházkové vzdálenosti 20 minut od areálu nemocnice.


KONTAKTY na pracovníky zajišťující další vzdělávání lékařů a nelékařů

Ing. Mgr. Vlasta Kašparová
vedoucí VIKZ
tel.: +420 477 117 960
e-mail: vlasta.kasparova@kzcr.eu


pracoviště pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.

Katrin Machová
zástupce vedoucí VIKZ
agenda lékařů, stáže lékařů
tel.: +420 477 114 119
e-mail: katrin.machova@kzcr.eu 

Ing. Andrea Černá
agenda rezidenčních míst, akreditace lékařských oborů
tel.: +420 477 114 127
e-mail: andrea.cerna@kzcr.eu

Mgr. Ludmila Šubrtová
akreditace lékařských oborů
tel.: +420 477 112 050
e-mail: ludmila.subrtova@kzcr.eu

Eva Nápravníková
agenda nelékařů, stáže nelékařů, akreditace nelékařských oborů
tel.: +420 477 114 120
e-mail: eva.napravnikova@kzcr.eu

Eliška Merunková
školící akce, rezervace učeben, studenti
tel.: +420 477 114 123
e-mail: eliska.merunkova@kzcr.eu

pracoviště pro Nemocnici Děčín, o.z.

Ludmila Hyklová
tel.: +420 412 705 215
e-mail: ludmila.hyklova@kzcr.eu

 

pracoviště pro Nemocnici Chomutov, o.z.

Ivana Schainerová
tel.: +420 731 132 688
e-mail: ivana.schainerova@kzcr.eu

 

PRACOVIŠTĚ PRO NEMOCNICI LITOMĚŘICE, O.Z.

Mgr. Petra Králová
tel.: +420 416 723 331
e-mail: petra.kralova@kzcr.eu


pracoviště pro Nemocnici Most, o.z.

Ivana Schainerová
tel.: +420 478 032 403
e-mail: ivana.schainerova@kzcr.eu

 

pracoviště pro Nemocnici Teplice, o.z.

Ing. Jitka Pitínová
tel.: +420 417 519 224
e-mail: jitka.pitinova@kzcr.eu

Prosím, čekejte