O společnosti

Společnost Krajská zdravotní, a.s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Pět nemocnic, spadajících v době před transformací coby samostatné subjekty pod kompetenci Ústeckého kraje, se z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody Krajské zdravotní, a.s. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most, Nemocnici Chomutov. Od 1. 4. 2021 je součástí Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Litoměřice a od 1. 7. 2021 také nemocnice v Rumburku jako detašované pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní, a.s., páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj.

Transformací nemocnic bylo rozhodnuto o významné změně způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče v kraji. Vzniklo tak unikátní zdravotnické zařízení, jehož prostřednictvím je pro občany Ústeckého kraje zajišťována dostupná a přitom maximálně efektivní a hospodárná síť, poskytující zdravotní péči, která svou kvalitou odpovídá nejmodernějším trendům v medicíně.

V souladu se stanovami společnosti stojí v jejím čele valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a generální ředitel společnosti, kterého přijímá do zaměstnaneckého poměru představenstvo společnosti. Funkci valné hromady zastává Rada Ústeckého kraje. V čele vedení společnosti stojí generální ředitel/ka Krajské zdravotní, a.s. Jediným vlastníkem akcií společnosti Krajská zdravotní, a.s., je Ústecký kraj.

Společnost Krajská zdravotní, a.s., je s více než devíti tisíci zaměstnanci jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji.


Kontaktní údaje:
Krajská zdravotní, a.s. 
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel: +420 477 111 111
Fax: +420 477 114 900
E-mail: ePodatelna@kzcr.eu

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.
IČ:   25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ústí nad Labem
č. účtu: 216686400/0300
Číslo datové schránky: 5gueuef

Souřadnice

50.681244, 14.022370

Logo Krajské zdravotní, a.s., ke stažení


Prosím, čekejte