1.10.2022

Akreditace oborů k 01.10.2022

Níže ke stažení ve formátu PDF
Akreditované obory v KZ, a.s. k 01.10.2022

Akreditované obory v KZ, a.s. k 01.10.2022

Seznam udělených akreditací pro celou KZ, a.s.

Obory akreditované k 14.03.2023 pro KZ
podle 67/2017 Sb.


OBOR akreditace podle 67/2017 Sb.    OZ    UDĚLENÍ
na 5 let
    TYP
             
Alergologie a klinická imunologie    Ústí n. L.   13.8.2019   II
             
Algeziologie    Ústí n.L.   5.5.2022   NO
             
Anesteziologie a IM   Ústí n. L.   2.3.2021   II
od 2.3.2021    Teplice   2.3.2021   I
    Děčín   2.3.2021   I
    Most   2.3.2021   I
    Chomutov   2.3.2021   I
    Litoměřice   5.10.2021   I
             
Cévní chirurgie   Ústí n. L.   27.5.2021   celý VP 
             
Dermatovenerologie    Ústí n. L.   8.1.2021   II
    Teplice    8.1.2021   II
    Chomutov   8.1.2021   III ambul.
             
Dětská endokrinologie a diabetologie   Ústí n. L.    3.9.2021   typ I NO
             
Dětská chirurgie   Ústí n.L.   2.3.2021   II
             
Dětská kardiologie    Ústí n.L.   12.6.2021   typ I NO
             
    Teplice   12.6.2021   typ I NO
Dětská nefrologie   Ústí n.L.   21.5.2022   NO
             
Dětská ORL   Ústí n.L.   19.8.2021   typ I NO
             
Endokrinologie a diabetologie   Ústí n.L.   18.8.2021   I E      II D
    Most   18.8.2021   I D
             
Farmaceutická technologie   Ústí n.L.   19.8.2021   celý VP 
    Děčín   19.8.2021   celý VP 
    Teplice   19.8.2021   celý VP 
             
Gastroenterologie    Ústí n.L.   5.3.2021   II
    Most   5.3.2021   I
    Teplice   5.3.2021   II
    Chomutov   5.3.2021   I
    Děčín   12.6.2021   I
    Litoměřice    1.2.2023    
             
Geriatrie   Ústí n.L.   3.3.2021   I
             
             
             
Gynekologie a porodnictví   Ústí n. L.   24.6.2020   I
    Teplice   24.6.2020   I
    Děčín   24.6.2020   I
    Most   24.6.2020   I
    Chomutov   24.6.2020   I
    Litoměřice   12.6.2021   I
             
Hematologie a TL   Ústí n.L.   19.8.2021   II TL    I H
    Chomutov   19.8.2021   I TL
             
Chirurgie    Ústí n. L.   26.3.2021   celý VP 
    Teplice   26.3.2021   celý VP 
    Děčín   26.3.2021   celý VP 
    Most   26.3.2021   celý VP 
    Chomutov   26.3.2021   celý VP 
    Litoměřice   12.6.2021   celý VP 
             
Infekční lékařství   Ústí n.L.   2.3.2021   II
             
Intenzivní medicína   Ústí n.L.   24.2.2023   NO
             
Kardiologie   Ústí n. L.   10.10.2020   celý VP
             
Klinická biochemie   Ústí n.L.   2.3.2021   I
             
Klinická farmacie   Ústí n. L.   19.8.2021   I
    Teplice   19.8.2021   I
    Děčín   19.8.2021   I
    Most   19.8.2021   I
    Chomutov   19.8.2021   I
             
Klinická onkologie    Ústí n.L.   29.4.2022   I
    Chomutov   29.4.2022   I
             
Laboratorní a vyšetřovací metody    Ústí n. L.   5.3.2022   celý VP 
             
Lékařská genetika   Ústí n. L.   10.10.2020   II
             
Lékařská mikrobiologie   Ústí n. L.   2.3.2021   celý VP
             
Nefrologie   Ústí n. L.   27.5.2021   celý VP 
    Děčín    27.5.2021   celý VP 
    Teplice   12.6.2021   celý VP 
             
Neonatologie   Ústí n. L.   20.8.2021   typ II NO
             
Neurochirurgie   Ústí n.L.   3.3.2021   celý VP
             
             
Neurologie    Ústí n. L.   21.5.2021   II
    Teplice   21.5.2021   II
    Děčín   21.5.2021   I
    Most   21.5.2021   I
    Chomutov   21.5.2021   II
    Litoměřice    28.12.2021   I
             
Nukleární medicína   Ústí n. L.   27.5.2021   celý VP 
    Chomutov   27.5.2021   celý VP 
             
Oftalmologie    Ústí n. L.   2.3.2021   III
    Teplice   2.3.2021   II
    Děčín   2.3.2021   II
    Most   2.3.2021   II
    Rumburk   23.2.2023    
             
Orální a mafilofaciální chirurgie   Ústí n.L.   28.6.2022    
             
Onkogynekologie   Ústí n.L.   18.8.2021   typ I NO
             
Onkourologie   Ústí n. L.    8.12.2022   NO
             
Ortopedie a traumatologie poh. ústrojí   Ústí n. L.   10.9.2020   II
    Teplice   10.9.2020   I
    Most   10.9.2020   I
    Chomutov   10.9.2020   I
    Litoměřice   28.12.2021   I
             
Otorinolaryngologie   Ústí n.L.   3.3.2021   II
    Most   3.3.2021   I
    Děčín   3.3.2021   I
    Litoměřice    27.9.2022   I
             
Paliativní medicína   Ústí n.L.   29.3.2023   NO
             
Patologie   Ústí n. L.   13.10.2020   II
    Most   13.10.2020   II
             
Pediatrie   Ústí n. L.   6.10.2020   II
    Teplice   6.10.2020   I
    Děčín   6.10.2020   I
    Most   6.10.2020   II
    Chomutov   6.10.2020   I
    Litoměřice   3.9.2021   I
             
Pneumologie a ftizeologie   Ústí n. L.   21.8.2020   III
    Most   21.8.2020   II
             
Praktické lékárenství    Ústí n. L.   12.6.2021   celý VP
    Teplice   12.6.2021   celý VP
    Děčín   12.6.2021   celý VP
    Most   12.6.2021   celý VP
    Chomutov   12.6.2021   celý VP
             
Psychiatrie   Ústí n. L.    8.1.2021   II
    Most   2.3.2021   I
             
             
             
Radiační onkologie   Ústí n. L.   26.5.2021   celý VP 
    Chomutov   26.5.2021   celý VP 
             
             
Radiologie  zobrazovací metody    Ústí n. L.   26.3.2021   III
    Teplice   26.3.2021   II
    Děčín   26.3.2021   II
    Most   26.3.2021   II
    Chomutov   26.3.2021   II
    Litoměřice   27.10.2021   II
             
Rehabilitace a fyzikální medicína    Ústí n. L.    8.1.2021   II
    Teplice   8.1.2021   I
    Děčín   8.1.2021   I
    Chomutov    8.1.2021   I
    Litoměřice    28.12.2021   I
             
Revmatologie   Ústí n. L.   3.4.2019   ambulance
             
Sexuologie    Ústí n.L.   29.3.2028   NO
             
Soudní lékařství   Ústí n. L.   27.5.2021   celý VP 
             
Spondylochirurgie   Ústí n.L.   24.2.2023   NO 
             
Tělovýchovné lékařství   Ústí n.L.   5.5.2022   NO
             
Urologie   Ústí n. L.   3.3.2021   II
    Teplice   3.3.2021   I
    Most   3.3.2021   I
    Litoměřice   28.12.2021   I
             
Urgentní medicína    Ústí n.L.   9.3.2021   I+II
             
Urogynekologie   Chomutov   19.8.2021   typ I NO
    Děčín   5.5.2022   NO
             
Úrazová chirurgie   Ústí n. L.   3.9.2021   typ II  NO
    Děčín   20.9.2021   typ I NO
    Most   20.9.2021   typ I NO
             
Vnitřní lékařství   Ústí n. L.   18.12.2020   celý VP
    Teplice   18.12.2020   celý VP
    Děčín   18.12.2020   celý VP
    Most   18.12.2020   celý VP
    Chomutov   18.12.2020   celý VP
    Litoměřice   12.6.2021   celý VP
             
Všeobecné praktické lékařství   Ústí n. L.   5.9.2018   celý VP
    Litoměřice   7.9.2021   celý VP 
             Celý VP – Celý vzdělávací program

I  / II  / III – určení typu pracoviště

NO - Nástavbový obor


V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, může akreditované zařízení i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona uskutečňovat vzdělávání (tj. po 1. 7. 2017)

vytvořil: Mgr. Lída Šubrtová


Přehled akreditovaných pracovišť pro lékaře a farmaceuty k 8.12.2022

Přehled akreditovaných pracovišť pro lékaře a farmaceuty k 8.12.2022


obor   od do typ
Alergologie a klinická imunologie    Ústí n. L.     13.8.2019    13.8.2024    II
Algeziologie   Ústí n. L.   5.5.2022   5.5.2027   NO
Anesteziologie a IM   Ústí n. L.   2.3.2021   5.10.2026   II
    Teplice   2.3.2021   5.10.2026   I
    Děčín   2.3.2021   5.10.2026   I
    Most   2.3.2021   5.10.2026   I
    Chomutov   2.3.2021   5.10.2026   I
    Litoměřice   5.10.2021   5.10.2026   I
Cévní chirurgie   Ústí n. L.   27.5.2021   27.5.2026   celý VP 
Dermatovenerologie    Ústí n. L.   8.1.2021   8.1.2026   II
    Teplice    8.1.2021   8.1.2026   II
    Chomutov   8.1.2021   8.1.2026   III ambul.
Dětská endokrinologie a diabetologie   Ústí n. L.    3.9.2021   3.9.2026   typ I NO
Dětská chirurgie   Ústí n.L.   2.3.2021   2.3.2026   II
Dětská kardiologie    Ústí n.L.   12.6.2021   12.6.2026   typ I NO
    Teplice   12.6.2021   12.6.2026   typ I NO
Dětská nefrologie   Ústí n.L.   v řízení       NO
Dětská neurologie   Ústí n.L.   v řízení       NO
Dětská ORL   Ústí n.L.   19.8.2021   19.8.2026   typ I NO
Dětská revmatologie   Ústí n.L.   v řízení       NO
Endokrinologie a diabetologie   Ústí n.L.   18.8.2021   18.8.2026   I E      I D
    Most   18.8.2021   18.8.2026   I D
Farmaceutická technologie   Ústí n.L.   19.8.2021   19.8.2026   celý VP 
    Děčín   19.8.2021   19.8.2026   celý VP 
    Teplice   19.8.2021   19.8.2026   celý VP 
Foniatrie   Ústí n.L.   není program        NO
Gastroenterologie    Ústí n.L.   5.3.2021   5.3.2026   II
    Most   5.3.2021   5.3.2026   I
    Teplice   5.3.2021   5.3.2026   II
    Chomutov   5.3.2021   5.3.2026   I
    Děčín   12.6.2021   12.6.2026   I
    Litoměřice            
Geriatrie   Ústí n.L.   3.3.2021   3.3.2026   I
Gynekologie a porodnictví   Ústí n. L.   24.6.2020   24.5.2025   I
    Teplice   24.6.2020   20.2.2026   I
    Děčín   24.6.2020   24.5.2025   I
    Most   24.6.2020   24.5.2025   I
    Chomutov   24.6.2020   24.5.2025   I
    Litoměřice   12.6.2021   12.6.2026   I
Hematologie a TL   Ústí n.L.   19.8.2021   19.8.2026   II TL    I H
    Chomutov   19.8.2021   19.8.2026   I TL
Hrudní chirugie   Ústí n.L.   není program         
Chirurgie    Ústí n. L.   26.3.2021   26.3.2026   celý VP 
    Teplice   26.3.2021   26.3.2026   celý VP 
    Děčín   26.3.2021   26.3.2026   celý VP 
    Most   26.3.2021   26.3.2026   celý VP 
    Chomutov   26.3.2021   26.3.2026   celý VP 
    Litoměřice   12.6.2021   12.6.2026   celý VP 
                 
obor       od   do   typ
Intervenční radiologie   Ústí n.L.   v řízení       NO
Intenzivní medicína   Ústí n.L.   v řízení        
Infekční lékařství   Ústí n.L.   2.3.2021   2.3.2026   II
Kardiologie   Ústí n. L.   10.10.2020   10.10.2025   celý VP
Klinická biochemie   Ústí n.L.   2.3.2021   2.3.2026   I
Klinická farmacie   Ústí n. L.   19.8.2021   19.8.2026   I
    Teplice   19.8.2021   19.8.2026   I
    Děčín   19.8.2021   19.8.2026   I
    Most   19.8.2021   19.8.2026   I
    Chomutov   19.8.2021   19.8.2026   I
Klinická onkologie    Ústí n.L.   29.4.2022   29.4.2027    
    Chomutov   29.4.2022   29.4.2027    
Klinická výživa a IMP   Ústí n.L.   v řízení       NO
Laboratorní a vyšetřovací metody    Ústí n. L.   5.3.2022   5.3.2027   celý VP
Lékařská genetika   Ústí n. L.   10.10.2020   10.10.2025   II
Lékařská mikrobiologie   Ústí n. L.   2.3.2021   2.3.2026   celý VP
Maxilofaciální chirurgie   Ústí n.L.   v řízení        
Nefrologie   Ústí n. L.   27.5.2021   27.5.2026   celý VP 
    Děčín    27.5.2021   27.5.5026   celý VP 
    Teplice   12.6.2021   12.6.2026   celý VP 
Nemocniční lékárenství   Ústí n.L.   v řízení        
    Teplice   v řízení        
    Děčín   v řízení        
Neonatologie   Ústí n. L.   20.8.2021   20.8.2026    typ II NO
Neurochirurgie   Ústí n.L.   3.3.2021   3.3.2026   celý VP
Neurologie    Ústí n. L.   21.5.2021   21.5.2026   II
    Teplice   21.5.2021   21.5.2026   II
    Děčín   21.5.2021   21.5.2026   I
    Most   21.5.2021   21.5.2026   I
    Chomutov   21.5.2021   21.5.2026   II
    Litoměřice    28.12.2021   28.12.2026   I
Nukleární medicína   Ústí n. L.   27.5.2021   27.5.2026   celý VP 
    Chomutov   27.5.2021   27.5.2026   celý VP 
Oftalmologie    Ústí n. L.   2.3.2021   2.3.2026   III
    Teplice   2.3.2021   2.3.2026   II
    Děčín   2.3.2021   2.3.2026   II
    Most   2.3.2021   2.3.2026   II
    Rumburk   v řízení        
Orální a mafilofaciální chirurgie   Ústí n.L.   28.6.2022   28.6.2027    
Onkogynekologie   Ústí n.L.   18.8.2021   18.8.2026   typ I NO
Onkochirurgie   Ústí n.L.   v řízení        
    Děčín   v řízení        
Onkourologie   Ústí n.L.   8.12.2022   8.12.2027   NO
Ortopedie a traumatologie poh. ústrojí   Ústí n. L.   10.9.2020   10.9.2025   II
    Teplice   10.9.2020   10.9.2025   I
    Most   10.9.2020   10.9.2025   I
    Chomutov   10.9.2020   10.9.2025   I
    Litoměřice   28.12.2021   28.12.2026   I
                 
Otorinolaryngologie   Ústí n.L.   3.3.2021   3.3.2026   II
    Most   3.3.2021   3.3.2026   I
    Děčín   3.3.2021   3.3.2026   I
    Litoměřice    27.09,2022   27.9.2027   I
Patologie   Ústí n. L.   13.10.2020   13.10.2025   II
    Most   13.10.2020   13.10.2025   II
Paliativní medicína   Ustí n.L.   v řízení       NO
Pediatrie   Ústí n. L.   6.10.2020   6.10.2025   II
    Teplice   6.10.2020   6.10.2025   I
    Děčín   6.10.2020   6.10.2025   I
    Most   6.10.2020   6.10.2025   II
    Chomutov   6.10.2020   6.10.2025   I
    Litoměřice   3.9.2021   3.9.2026   I
Pneumologie a ftizeologie   Ústí n. L.   21.8.2020   21.8.2025   III
    Most   21.8.2020   21.8.2025   II
Praktické lékárenství    Ústí n. L.   12.6.2021   12.6.2026    
    Teplice   12.6.2021   12.6.2026    
    Děčín   12.6.2021   12.6.2026    
    Most   12.6.2021   12.6.2026    
    Chomutov   12.6.2021   12.6.2026    
Psychiatrie   Ústí n. L.    8.1.2021   8.1.2026   II
    Most   2.3.2021   2.3.2026   I
Radiační onkologie   Ústí n. L.   26.5.2021   26.5.2026   celý VP 
    Chomutov   26.5.2021   26.5.2026   celý VP 
Radiofarmaka   Ústí n.lL.   v řízení        
Radiologie  zobrazovací metody    Ústí n. L.   26.3.2021   26.3.2026   III
    Teplice   26.3.2021   26.3.2026   II
    Děčín   26.3.2021   26.3.2026   II
    Most   26.3.2021   26.3.2026   II
    Chomutov   26.3.2021   26.3.2026   II
    Litoměřice   27.10.2021   27.10.2026   I
Rehabilitace a fyzikální medicína    Ústí n. L.    8.1.2021   8.1.2026   II
    Teplice   8.1.2021   8.1.2026   I
    Děčín   8.1.2021   8.1.2026   I
    Chomutov    8.1.2021   8.1.2026   I
    Litoměřice    28.12.2021   28.12.2026   I
Revmatologie   Ústí n. L.   3.4.2019   3.4.2024   ambulance
Sexuologie    Ústí n.L.   v řízení       NO
Soudní lékařství   Ústí n. L.   27.5.2021   27.5.2026   celý VP 
Spondylochirurgie   Ústí n.L.   v řízení       NO
Tělovýchovné lékařství   Ústí n. L.   5.5.2022   5.5.2027   NO
Urologie   Ústí n. L.   3.3.2021   3.3.2026   II
    Teplice   3.3.2021   3.3.2026   I
    Most   3.3.2021   3.3.2026   I
    Litoměřice   28.12.2021   28.12.2026   I
Urgentní medicína    Ústí n.L.   9.3.2021   9.3.2026   I+II
Urogynekologie   Chomutov   19.8.2021   19.8.2026   typ I NO
    Děčín   5.5.2022   5.5.2027   NO
Úrazová chirurgie   Ústí n. L.   3.9.2021   3.9.2026   typ II  NO
    Děčín   20.9.2021   20.9.2026   typ I NO
    Most   20.9.2021   20.9.2026   typ I NO
Vaskulární intervenční radiologie   Ústí n.L.   není program         
Vnitřní lékařství   Ústí n. L.   18.12.2020   18.12.2025   celý VP
    Teplice   18.12.2020   18.12.2025   celý VP
    Děčín   18.12.2020   18.12.2025   celý VP
    Most   18.12.2020   18.12.2025   celý VP
    Chomutov   18.12.2020   18.12.2025   celý VP
    Litoměřice   12.6.2021   12.6.2026   celý VP
Všeobecné praktické lékařství   Ústí n. L.   5.9.2018   5.9.2023   celý VP
    Litoměřice   7.9.2021   7.9.2026   celý VP 


vytvořil: Mgr. Lída Šubrtová

25.9.2019

Akreditovaná pracoviště Krajské zdravotní a.s.

V níže uvedeném souboru jsou uvedena všechna akreditovaná pracoviště v Krajské zdravotní a.s., včetně data jejich expirace.
Obory akreditací, které mají starší, než aktuální datum expirace, jsou platné dle Zák. č. 67/2017 Sb.

vytvořil: Šubrtová Ludmila

Kmeny a akreditace

Prosím, čekejte